Velika srca trče

Udruga za zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvan vlastite obitelji “Nova budućnost” U samom imenu naše udruge sažeto je ono najvažnije što čini naše djelovanje potrebnim i bitnim. Naša primarna zadaća je zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvan vlastite obitelji. Djeca koja iz različitih razloga nemaju adekvatne životne uvjete kod nas pronalaze svoj privremeni dom. Uz doprinos i trud svih uključenih u rad udruge djeca se bez poteškoća prilagođavaju na novu životnu sredinu. Udruga “Nova budućnost” registrirana je u travnju 2006.g. pri Gradskom uredu za opću upravu sa sjedištem u Zagrebu. Udruga ima 6 samostalnih smještajnih objekata, od toga na području Zagrebačke županije 4 objekta( (3 objekta na području Samobora, 1 objekt na području Velike Gorice), 1 objekt na području Varaždinske županije (Varaždin) i 1 objekt na području Splitsko-Dalmatinske županije (Kaštel Lukšić). Objekti udruge namijenjeni su manjim odgojnim grupama (do 10 korisnika) u kojima jedan odgajatelj stanuje s korisnicima, dok drugi odgajatelji rade u smjenama koje se prilagođavaju potrebema korisnika. Udruga osigurava zadovoljavanje svih životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene , briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, radne aktivnosti i organizacija kreativnog provođenja slobodnog vremena. U okviru svoje djelatnosti udruga individualiziranim pristupom prati izvršavanje obveza korisnika, pruža odgovarajuće oblike stručne pomoći i osposobljava korisnike sukladno njihovoj dobi za samostalan život. Potiče i razvija individualnost, samopoštovanje, samostalnost te njeguje različite talente korisnika. Kroz odgoj nastojimo djeci pomoći u izgradnji pozitivnog stava prema radu i obrazovanju pri čemu ih potičemo, ohrabrujemo i pomažemo vezano uz razvoj radnih navika i vještina. Udruga aktivno surađuje s nadležnim centrima za socijalnu skrb vezano uz cjelokupnu skrb o djetetu. Posebnost udruge proizlazi iz činjenice da smo sustav koji zbrinjava braću i sestre različite dobi, a da ih se pritom ne razdvaja u različite objekte unutar istog sustava po dobi i spolu. Vjerujemo da preveliki šok radi izdvajanja djece iz bioloških obitelji ne bi trebao biti popraćen dodatnim razdvajanjem braće i sestara. S nadležnim Ministarstvom socijalne politike i mladih imamo sklolpljen ugovor kojim smo se obvezali pružati skrb djeci koja budu upućena na smještaj od strane nadležnih Centara za socijalnu skrb. Obzirom na socioekonomske prilike u našoj zemlji, davanja koja se izdvajaju za našu udrugu nisu dostatna za sve potrebe naših korisnika. Naša udruga je nastala na temeljima 13-godišnjeg rada Doma za djecu obiteljskog tipa “Nuevo futuro” koja je kontinuirano provodila program cjelodnevne, vaninstitucionalne skrbi o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi. Udruga je osnovana u cilju promicanja, organiziranja, razvitka i unapređenja zbrinjavanja psihosocijalno ugroženih osoba, u našem slučaju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi (djeca bez roditelja, djeca koja su zanemarivana ili zlostavljana) po načelu skrbi izvan vlastite obitelji. Udruga trenutno skrbi o 60-ero korisnika. Svi korisnici su smješteni rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb i ostaju na smještaju dok za to postoji potreba.