EKIPNO BODOVANJE

1) Ekipe se sastoje od maksimalno 6 članova. Na svakom kolu za ekipu se računaju najbolja 2 muškarca i 2 najbolje žene (po bodovima) sa kratke ili duge staze (rekreativna se ne boduje za ekipni poredak).

2) Ukoliko ekipa nastupi sa manje od 2 muškarca i 2 žene, bodovi će zbrajati za one koji su nastupili.

3) Ekipe se prijavljuju na mail: matijar33@gmail.com ili prije kola kod preuzimanja brojeva (molimo da koristite prvu opciju).
U prijavi je potrebno navesti:
Ime ekipe i popis članova ekipe (do maksimalno 6).

4) Za ekipni poredak boduju se sva kola, tako da je najbolje ekipu prijaviti prije prvog kola, 16.11. Ukoliko ekipu prijavite kasnije, bodove ćete dobivati od prvog slijedećeg kola nakon prijave. Također, moguće je prvo prijaviti manje od 6 članova ekipe, pa kasnije dodati preostali broj članova. Kasnije prijavljeni članovi će donositi bodove od prvog slijedećeg kola u kojem nastupe.

5) Jednom prijavljeni član ekipe nema pravo nastupa za drugu ekipu, a također nema pravo ni izlaska iz ekipe (makar ne upisao ni jedan nastup, do kraja će zauzimati mjesto u ekipi).

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na matijar33@gmail.com ili na facebook stranici lige.