STAZE

Kao i prošle godine, imamo tri staze:

REKREATIVNA STAZA:
Trči se sa zajedničkog starta do Rancerja gdje je okret i ide se istim putem natrag do Poljanica.
4,8 km 347 m uspona.
Rekorderi: 
Ž – Jana Budinšćak: 36:06

M – Ante Živković: 22:46

elevacijski profil rekrFile_000

KRATKA STAZA:
Opis: 
Start kod križa na Prekrižju (cca 400 m od Poljanica), pa prema Rancerju, Preseka (tu je račvanje duge i kratke) pa preko Belog Brega, Stražnik, Prekrižje i Poljanice Klet..
Start: na 517 m/nm
Dužina: 9,03 km
Elevation Gain: 560 m (-491 m)
Rekorderi:
Ž – Pia Ocvirk, 57:32
M – Dejan Patrčević, 45:47

profil kratka new 3 kolokarta kratka new 3 kolo

DUGA STAZA:
Opis:
Start kod križa na Prekrižju (cca 400 m od Poljanica), pa prema Rancerju, Preseka (tu je račvanje duge i kratke), stari dio staze Oštrc, preko livada do pored Velikog Dola, prema Šoićevoj, pa se skrene prema starom gradu Lipovcu, Kovinšćica, Bela Draga, Stražnik…Lovački dom Poljanice..
Start: na 517 m/nm
Duljina: 15,72 km
Elevation Gain: 969 m (-903)
Rekorderi staze:
Ž – Antonija Orlić 1:34:52
M – Nikola Špoljar 1:13:38

profil duga new 3 koloduga new 3 kolo