Prijave 58. NUGS

Klub cestovnog i planinskog trčanja – KCIPT Samobor na inicijativu Samoborskog športskog saveza i Grada Samobora organizira noćnu uličnu utrku

58. Noćna utrka grada Samobora

Datum:            24.5.2019., petak u 19 sati

Lokacija:         Trg kralja Tomislava, Samobor (pogledaj kartu)

Trasa utrke:    Start/cilj utrke je na Trgu kralja Tomislava


Glavna utrka trči se 2 kruga!

Utrka građana trči se 1 krug !

Cestovni promet je zatvoren, a ispred prve skupine natjecatelja osigurana je policijska pratnja na motociklima – detalji i trasa utrke će biti objavljeni na https://kciptsamobor.com/nugs-2-2/

Dužina staze:

 • 10 km glavna utrka
 • 5 km utrka građana

Vremenski limit utrke:

 • 1:30h glavna utrka,
 • 1:00h utrka građana

KOTIZACIJA, STARTNI PAKET I PODIZANJE, ROK PRIJAVE

Prijave: https://www.stotinka.hr/hrv/dogadjaj/899

Kotizacija za nastup na utrkama iznosi:

Utrka građana 5 km – 100 kuna,

Glavna utrka 10 km – 110 kuna.

Startni paket obuhvaća:

 • elektronsko mjerenje vremena čipovima,
 • startni broj,
 • osiguranje trase trčanja,
 • okrepu,
 • dry fit sportsku majicu,
 • poklone sponzora.

Broj sudionika utrke je ograničen na 1000 (500 u utrci građana i 500 u glavnoj utrci).


Mjesto na utrci osigurava se ispunjavanjem prijavnog obrasca i uplatom kotizacije na žiro-račun organizatora:

 • KCIPT Samobor
 • Samobor
 • IBAN ZABA HR4023600001102470319
 • Obavezno navedite u opis plaćanja:
 • IME I PREZIME – 58. NUGS – vrsta utrke (utrka građana ili glavna utrka)

Vaša uplata će biti evidentirana u sustavu u roku od 48 sati.

Ne očekujte da odmah nakon uplate budete na startnoj listi! 


Rok za prijave i uplate: biti će otvoren do 14.5.2019. do 24h.

Mjesta na utrci se dodjeljuju prema redoslijedu uplata na naš žiro-račun.

Sve uplate koje zaprimimo nakon roka uplate ili dostizanja 1000 sudionika bit će vraćene uplatiteljima, bez osiguranja mjesta na utrci !