PRAVILNIK LIGE

PRAVILA KONTINENTRAIL LIGE CENTRALNE HRVATSKE 2018.

Ovo je pravilnik KontinenTrail lige centralne Hrvatske (u daljnjem tekstu KontinenTrail liga) kojim su regulirani svi aspekti i pravila utrka koje su uključene u samu ligu za natjecateljsku godinu 2019.

Organizatori KontinenTrail lige zadržavaju pravo promjene istih, s prvenstvenim ciljem osiguravanja sigurnosti natjecatelja na utrkama.

U slučaju promjene ili dopune pravilnika, svi natjecatelji bit će o tome pravovremeno obaviješteni.

ČLANAK 1.: UVJETI SUDJELOVANJA NA UTRCI / OPĆA PRAVILA

 1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina.
 2. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
 3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
 4. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
 5. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
 6. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
 7. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

ČLANAK 2.: KATEGORIJE, BODOVANJE I UKUPNI POREDAK

 • Bodovanje:
  – u 2019. boduje se 7 od 11 utrka prema dosadašnjoj formuli: (vrijeme pobjednika / vrijeme natjecatelja) * 100
  – svaki nastup preko 7 donosi dodatnih 5 bodova
  – na Žumberak trailu, za bodovanje na dugoj stazi, možete birati između 25km i 50km. Na obje staze dobit ćete bodove za ligu u dugoj kategoriji. Pobjednici na obje staze dobit će 100 bodova.
  – Zbog premalog broja natjecatelja, ukinuta je kategorija 55+, pa su sada u igri: MŽ S, MŽ 35; MŽ 45+

  Ekipno natjecanje:
  – Za ekipe, boduje se 9 od 11 utrka
  – Ekipe sastoje od 11 članova*, od kojih se boduje 6 (3+3)
  – Nakon Samobora, a prije Ždrala možete napraviti jednu zamjenu u ekipi

  – BITNO!: Da bi se nastup nekog člana ekipe bodovao za određeno kolo, potrebno je biti prijavljen dva dana prije utrke (npr. ako je utrka u subotu, onda do četvrtka u 23:59)! Svi natjecatelji prijavljeni nakon tog roka, ne ulaze u ekipno bodovanje za to kolo.
  Ovo se odnosi i na prijavu u ekipu i na prijavu za određenu utrku. Planirajte na vrijeme!

  Sve detalje vezane za pojedinu utrku možete naći na njihovim facebook i web stranicama. Ostalo nam je još malo više od dva mjeseca do prve utrke i jako se veselimo vidjeti Vas opet na našim utrkama 

Rekreativna utrka

 1. NIJE u sklopu natjecanja KontinentalTrail lige te je osmišljena isključivo za približavanje traila svim trkačima, planinarima, rekreativcima i hodačima.

ČLANAK 5.: MJERENJE VREMENA

 1. Službeni mjeritelj vremena je Stotinka d.o.o.
 2. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta, te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
 3. Svaki organizator uzima za pravo eventualno postavljanje vremenskih limita kako na pojedinim kontrolnim točkama, tako i u cilju. U takvim slučajevima organizator će sve to precizno navesti u raspisu pojedine trke.
 4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao vremenska diskvalifikacija (u sustavu Stotinke kao status TLE – prekoračen vremenski limit).

ČLANAK 6.: OPREMA

 1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
 2. Obavezna oprema za sva kola KontinenTrail lige sastoji se od:
  1. napunjenog i upaljenog mobitela (navedenog u prijavi)
  2. natjecateljskog broja kojeg osigurava organizator
  3. prikladna obuća i odjeća (ovisno o vremenskim prilikama)
 3. Svaka utrka posebno uređuje pitanje dodatnih dijelova obavezne opreme.
 4. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

ČLANAK 7.: PRAVILA DISKVALIFIKACIJE

 1. Nepridržavanje, Pravilnika KontinenTrail lige kao i pravila pojedine utrke.
 2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
 3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke i/ili uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
 4. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
 5. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
 6. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.

ČLANAK 8.: ODUSTAJANJE

 1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
 2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
 3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

ČLANAK 9.: EKOLOŠKA PRAVILA

 1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.
 2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
 3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
 4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama KontinenTrail lige.

ČLANAK 10.: SIGURNOST

 1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
 2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
 3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
 4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
 5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
 6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
 7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
 8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

ČLANAK 11.: PROMJENA STAZE

 1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

ČLANAK 12.: PROTESTI I ŽALBE

 1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 60 minuta nakon ulaska u cilj.
 2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 24 sata nakon primljene žalbe.

ČLANAK 13.: SUGLASNOST O MEDIJSKOJ SLOBODI

 1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
 2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.