NUGS

Klub cestovnog i planinskog trčanja – KCIPT Samobor na inicijativu Samoborskog športskog saveza i Grada Samobora organizira noćnu uličnu utrku

58. Noćnu utrku grada Samobora

Datum: 24.5.2019., petak u 19 sati

Lokacija: Trg kralja Tomislava, Samobor (pogledaj kartu)

Trasa utrke: Start/cilj utrke je na Trgu kralja Tomislava

Glavna utrka trči se 2 kruga!

Utrka građana trči se 1 krug !

Cestovni promet je zatvoren, a ispred prve skupine natjecatelja osigurana je policijska pratnja na motociklima – detalji i trasa utrke će biti objavljeni na

www.kciptsamobor.com

Prijave:

Dužina staze:

 • 10 kilometara glavna utrka
 • 5 kilometara utrka građana

Vremenski limit utrke:

 • 1:30h glavna utrka,
 • 1:00h utrka građana

Mjerenje vremena i obrada rezultata:

 • Elektronsko uz korištenje čipova
 • Svi rezultati će biti objavljeni tijekom utrke na stranicama stotinke.hr:
  • glavna utrka:
   • muškarci
   • žene
  • utrka građana:
   • muškarci
   • žene
  • Svi rezultati će biti objavljeni i neposredno po završetku utrke na službenoj stranici utrke i organizatora.

NAGRADE UTRKE:

Za obje utrke osigurane su medalje za prva tri natjecatelja u apsolutnom poretku za muškarce i žene, te nagrade sponzora.

Pobjednici po kategorijama po pravilima HUCIPT-a će biti objavljeni na našim stranicama.

podizanje startnih paketa

Satnica priredbe 24.5.2019.
17:30 početak priredbe
18:30 utrke djece školske dobi
18:50 Pozdravni govor
19:00 Start utrke građana na 5 km
20.00 Start glavne utrke na 10  km
21:15 Proglašenje pobjednika (5 km)
21:30 Proglašenje pobjednika (10 km)

Utrku podržavaju:

Pokrovitelj:

Organizator: