59. NUGS Trasa

privremena regulacija prometa u Samoboru u petak, 27. svibnja, od 19 do 21:30 sat za promet će biti zatvoreno slijedeće:
Trg kralja Tomislava, Perkovčeva (od Trga do raskrižja s Mirnovečkom), Ulica Svete Ane (od Jurjevske do Trga), Svetonedeljska (od raskrižja s Perkovčevom do raskrižja s Mirnovečkom), Dalmatinska i Božidara Adžije (od raskrižja s Perkovčevom do raskrižja sa Žumberačkom), Ulica Josipa Vanjeka (od raskrižja s Perkovčevom do raskrižja s Ulicom Bogumila Tonija), Zagrebačka (od raskrižja s Perkovčevom do raskrižja sa Žumberačkom), Ulica Ferka Ivanščaka, Mlinska (od raskrižja s Perkovčevom do raskrižja s Ulicom Ferka Ivanščaka i Josipa Komparea), Kleščićeva, Livadićeva i Šmidhenova (od Trga do raskrižja s Obrtničkom).
Obrtnička ulica i Ulica Ljudevita Šmidhena bit će dvosmjerne uz regulaciju svjetlosnim uređajima.